Advocats penalistes a Barcelona

BELMONTE & NIETO. Advocats Penalistes és un bufet amb oficina al centre de Barcelona dedicat exclusivament a l'àmbit del Dret penal, que presta els seus serveis en tot el territori nacional.

El bufet es caracteritza per oferir una excel•lent defensa dels interessos dels seus clients, siguin empreses o particulars, davant totes les instàncies judicials, així com en la prestació de serveis de corporate compliance, la qual cosa ens ha consolidat com un despatx penalista de referència.

Els professionals del despatx compten amb una reconeguda trajectòria jurídica, participant assíduament en labors docents, i sent destacada la seva intervenció en importants i coneguts procediments penals seguits davant els diversos òrgans jurisdiccionals.

BELMONTE & NIETO. Advocats Penalistes ha estat seleccionat com a despatx col•laborador de l'Escola Judicial, així com del Màster en Dret penal i Ciències Penals impartit per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

Abogados penalistas en Barcelona

BELMONTE & NIETO. Abogados Penalistas es una Firma con oficina en Barcelona dedicada exclusivamente al ámbito del Derecho penal, que presta sus servicios en todo el territorio nacional.

El bufete se caracteriza por ofrecer una excelente defensa de los intereses de sus clientes, sean empresas o particulares, ante todas las instancias judiciales, así como en la prestación de servicios de corporate compliance, lo que nos ha consolidado como un despacho penalista de referencia.

Los profesionales del despacho cuentan con una reconocida trayectoria jurídica, participando asiduamente en labores docentes, y siendo destacada su intervención en importantes y conocidos procedimientos penales seguidos ante los diversos órganos jurisdiccionales.

BELMONTE & NIETO. Abogados Penalistas ha sido seleccionado como despacho colaborador de la Escuela Judicial, así como del Máster en Derecho penal y Ciencias Penales impartido por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra.