areas

Accidents laborals

Advocats especialistes en accidents laborals.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Delictes derivats d’accident laborals.

L’article 316 del Codi Penal estableix que seran castigats amb les penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos els que, amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant legalment obligats, no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors exerceixin la seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de manera que posin en greu perill la seva vida, salut o integritat física.

Aquest delicte té una naturalesa jurídica de perill concret, per la qual cosa no exigeix, per a la seva consumació, que es produeixi cap lesió per als béns jurídics vida, salut o integritat física del treballador. En conseqüència, quan, a més de la situació de greu perill, es produeixi un resultat lesiu per al treballador com a conseqüència d’una infracció de les normes de prevenció de riscos laborals, haurà d’aplicar-se un concurs de delictes entre el delicte previst en l’article 316 del Codi Penal i el/els delicte/s corresponent/s al resultat lesiu produït (lesions o homicidi, si escau).

D’una altra part, l’article 317 del Codi Penal contempla que el delicte analitzat es pugui cometre mitjançant imprudència greu, el qual està castigat amb la pena inferior en grau.

En el cas que aquest delicte es cometi per una persona jurídica, s’imposarà la pena assenyalada als administradors o encarregats del servei responsables i a els qui, coneixent i podent remeiar la situació de perill greu, no hagin adoptat cap mesura per evitar-ho.

0/5 (0 Reviews)