Qui som?

BELMONTE & NIETO. Advocats Penalistes és un bufet amb oficina a Barcelona especialitzat en l’assessorament jurídic en l’àmbit del Dret penal, que presta els seus serveis en tot el territori nacional.

La nostra exclusiva dedicació al Dret penal ens permet oferir un servei jurídic altament qualificat, convertint-nos en un bufet penalista de referència tant per als nostres clients, com per als despatxos d’advocats que no compten amb un departament especialitzat en matèria penal, i que tenen subscrits convenis de col·laboració professional estables amb la nostra Firma.

El valor principal del despatx és actuar en defensa dels interessos personals i patrimonials dels nostres clients amb el màxim rigor, compromís i ètica professional, posant al seu servei l’àmplia formació, coneixements tècnics i experiència jurídica dels integrants del despatx.

BELMONTE & NIETO. Advocats Penalistes compta amb dues divisions internes que asseguren la millor resposta davant qualsevol problemàtica relacionada amb el Dret penal.

El departament de Criminal Litigation té per objecte la defensa dels interessos dels nostres clients en el procés penal, amb una especial dedicació a la protecció dels drets fonamentals en cadascuna de les seves fases.

L’àrea Corporate Defense, dirigit per prestigiosos juristes i acadèmics, se centra en l’assessorament preventiu a les empreses i els seus directius, amb la finalitat d’implementar programes de compliance que permetin minimitzar els riscos de comissió de delictes en l’exercici de l’activitat empresarial, i que cobra una especial transcendència com a conseqüència de la introducció de la responsabilitat penal de la persona jurídica en el Codi Penal.

0/5 (0 Reviews)