Nota informativa sobre l’última reforma del Codi Penal

El dia 1 de juliol de 2015, va entrar en vigor l’última reforma del Codi Penal operada mitjançant la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març.

La citada reforma suposa una modificació summament rellevant del nostre Ordenament penal.

D’aquesta manera, juntament amb la introducció de noves penes la constitucionalitat de les quals és més que discutible (com és la presó permanent revisable), el nou Codi Penal regula un detallat règim de responsabilitat penal de la persona jurídica, introdueix noves figures delictives en l’Ordenament, mentre que, així mateix, també realitza una important modificació de diverses categories jurídiques pertanyents a la denominada part general del Dret Penal.

A BELMONTE, Advocats Penalistes som conscients de la importància que té aquesta reforma no solament per a aquells nous processos penals que sorgeixin a partir de la seva entrada en vigor, sinó, també, per a aquells processos que es trobin actualment en tramitació i en els quals haurà de ponderar-se quina regulació (si l’anterior, o l’actual) resulta més favorable per a la persona que ostenti la condició d’imputada o acusada.

Per aquest motiu, i gràcies a la nostra col·laboració amb el món acadèmic, els professionals de BELMONTE, Advocats Penalistes garanteixen el millor assessorament davant qualsevol situació relacionada amb la reforma del Codi Penal.

 

CONSEGUEIXI EL MEJOR RESULTADO POSIBLE
GRACIAS A LA MEJOR DEFENSA PENAL


La mayor garantía del éxito en un proceso penal es contar
con una excelente defensa jurídica

Llámenos ahora y le atenderemos inmediatamente
93 343 70 40 / 609 73 58 58 (atención 24 horas)
O, si lo prefiere, pídanos una cita en el despacho y valoraremos su caso de manera gratuita