Responsabilitat penal de la persona jurídica després de la reforma del Codi Penal

El dia 1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la reforma del Codi Penal operada mitjançant Llei Orgànica 1/2015, que incorpora importants novetats legislatives en el règim de la responsabilitat penal de la persona jurídica.

Mitjançant la citada reforma, és manté el sistema introduït a través de la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, segons el qual, davant la comissió de determinats delictes en l’àmbit empresarial, la persona jurídica pot ser declarada penalment responsable conjuntament amb el treballador, legal representant o administrador autor del delicte. El que comporta, en conseqüència, que l’empresa pugui ser sancionada penalment amb oneroses penes com la imposició de quantioses multes econòmiques, la suspensió d’activitats o, fins i tot, la seva pròpia dissolució.

En aquest context, davant el risc penal que suposa per a la pròpia empresa l’eventual comissió d’un fet delictiu en la seva estructura organitzativa, la reforma del Codi Penal regula, d’una manera detallada, els requisits que hauran de complir les societats mercantils per evitar la imposició de sancions penals. I, en aquest sentit, el nou Codi Penal estableix que les empreses que hagin instaurat un model organitzatiu de prevenció de delictes que compleixi amb els estàndards legals, no podran ser sancionades en un procés penal.

BELMONTE, Advocats Penalistes ha desenvolupat uns específics programes de compliance penal que compleixen amb les màximes exigències legislatives, amb la finalitat d’assessorar als nostres clients corporatius en el disseny i implantació d’un sistema de prevenció de delictes que els protegeixi front els riscos penals que afectin a l’empresa, i impedeixi, en últim terme, que puguin ser declarats responsables en un procés penal.

 

CONSEGUEIXI EL MEJOR RESULTADO POSIBLE
GRACIAS A LA MEJOR DEFENSA PENAL


La mayor garantía del éxito en un proceso penal es contar
con una excelente defensa jurídica

Llámenos ahora y le atenderemos inmediatamente
93 343 70 40 / 609 73 58 58 (atención 24 horas)
O, si lo prefiere, pídanos una cita en el despacho y valoraremos su caso de manera gratuita