areas

Delictes de prevaricació

Advocats especialistes en delictes de prevaricació.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte de prevaricació en el Codi Penal.

El Codi Penal contempla dos tipus essencials de prevaricació:

1. La prevaricació judicial.
2. La prevaricació de funcionari públic.

La prevaricació judicial es comet per part del Jutge o Magistrat que dicti una sentència o una resolució injusta, contemplant el Codi Penal tant la seva comissió dolosa (intencional), com a imprudent.Els requisits que han de donar-se per a la comissió del delicte, són els següents:

1. Una resolució dictada per Jutge o Magistrat en assumpte de la seva competència.

2. Que aquesta resolució sigui contrària a dret, és a dir, il·legal.
3. Que aquesta contradicció amb el dret o il·legalitat, que pot manifestar-se en la falta absoluta de competència, en l’omissió de tràmits essencials del procediment o en el propi contingut substancial de la resolució, sigui de tal entitat que no pugui ser explicada amb una argumentació tècnic-jurídica mínimament raonable.

4. Que s’ocasioni un resultat materialment injust.

La prevaricació administrativa es comet per part de l’autoritat o funcionari públic que, sabent la seva injustícia, dicti una resolució arbitrària en un assumpte administratiu; o, sabent la seva il·legalitat, proposi, nom o doni possessió per a l’exercici d’un càrrec públic a qualsevol persona que no compleixi els requisits legalment establerts.

En aquests supòsits, destinats a protegir el recte i normal funcionament de l’Administració, el Codi Penal estableix que el delicte de prevaricació administrativa solament podrà ser comès quan concorri dol per part del seu autor.

 

CONSEGUEIXI EL MEJOR RESULTADO POSIBLE
GRACIAS A LA MEJOR DEFENSA PENAL


La mayor garantía del éxito en un proceso penal es contar
con una excelente defensa jurídica

Llámenos ahora y le atenderemos inmediatamente
93 343 70 40 / 609 73 58 58 (atención 24 horas)
O, si lo prefiere, pídanos una cita en el despacho y valoraremos su caso de manera gratuita