areas

Delictes de violència domèstica

Advocats especialistes en delictes de violència domèstica.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes de violència domèstica en el Codi Penal.

La violència domèstica o violència intrafamiliar és un concepte utilitzat per referir-se a la violència exercida en el terreny de la convivència familiar o assimilada, per part d’un dels membres contra uns altres, contra algun dels altres o contra tots ells, i comprèn tots aquells actes violents, des de l’ocupació de la força física, fins a la fustigació, assetjament o la intimidació, que es produeixen en el si d’una llar i que perpetra, almenys, un membre de la família contra algun altre familiar.

L’article 153.2 del Codi Penal sanciona amb les pena de presó de sis mesos a un any o de treballs en benefici de la comunitat de trenta-u a vuitanta dies i, en tot cas, privació del dret a la tinença i port d’armes d’un any i un dia a tres anys, al que, per qualsevol mitjà o procediment, causi a un altre menyscapte psíquic, lesió de menor gravetat o maltractament d’obra sense lesió, no solament quan l’ofesa sigui o hagi estat la seva esposa, o dona que estigui o hagi estat lligada a ell per una relació d’afectivitat anàloga, sinó també quan l’ofès sigui una persona especialment vulnerable que convisqui amb l’autor.

Per la seva banda, l’article 173.2 del Codi Penal eleva la sanció a una pena de presó de sis mesos a tres anys, així com privació del dret a la tinença i port d’armes de tres a cinc anys, quan els actes de violència física o psíquica hagin estat realitzats amb caràcter habitual.

Tant en el delicte previst en l’article 153.2, com en el tipificat en l’article 173.2, en el cas que el delicte es cometi contra un menor d’edat o una persona amb discapacitat necessitada d’especial protecció, el jutge podrà imposar, així mateix, la inhabilitació per a l’exercici de la pàtria potestat, la tutela, la *curatela, la guarda o l’acolliment per temps determinat.

Així mateix, el Codi Penal estableix, per a tots dos delictes, que la pena haurà d’imposar-se en la seva meitat superior quan el delicte es cometi en presència de menors, o utilitzant armes, o sigui dut a terme al domicili comú o al domicili de la víctima, o es realitzi infringint una pena o una mesura cautelar de les assenyalades en l’article 48.

Mereix destacar, finalment, que el Codi Penal tipifica, així mateix, com a delicte els supòsits d’injúria o vexació injusta de caràcter lleu, quan la persona ofesa sigui alguna de les assenyalades en l’article 173.2, sancionant aquestes conductes amb una pena de localització permanent, multa o treballs en benefici de la comunitat.

 

CONSEGUEIXI EL MEJOR RESULTADO POSIBLE
GRACIAS A LA MEJOR DEFENSA PENAL


La mayor garantía del éxito en un proceso penal es contar
con una excelente defensa jurídica

Llámenos ahora y le atenderemos inmediatamente
93 343 70 40 / 609 73 58 58 (atención 24 horas)
O, si lo prefiere, pídanos una cita en el despacho y valoraremos su caso de manera gratuita

 

istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
escort ataşehirescort ataşehirescort ataşehirescort ataşehirescort ataşehirescort ataşehirescort ataşehir
escort ataşehirescort ataşehirescort ataşehirescort ataşehirescort ataşehirescort ataşehirescort ataşehir
london escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escorts
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
london escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escorts