areas

Delictes de corrupció entre particulars

Advocats especialistes en delictes de corrupció entre particulars.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte de corrupció entre particulars en el Codi Penal.

El delicte de corrupció entre particulars va ser introduït en el Codi Penal mitjançant la reforma operada per la Llei Orgànica 5/2010, la qual cosa ha comportat que, per primera vegada en el nostre Ordenament jurídic, s’hagi tipificat penalment la figura tradicional del suborn a l’àmbit de les empreses privades.

Segons disposa l’article 286 bis del Codi Penal, cometrà el delicte de corrupció privada el que prometi, ofereixi o concedeixi a directius, administradors, empleats o col·laboradors d’una empresa, un benefici o avantatge no justificats perquè li afavoreixi indegudament a ell o a un tercer enfront d’uns altres en l’adquisició o venda de mercaderies, contractació de serveis o en les relacions comercials.

Així mateix, també cometrà aquest delicte el que sol·liciti, rebi o accepti un benefici o avantatge no justificats, per afavorir al que l’hi ofereix enfront de tercers, la qual cosa comporta que, en l’actualitat, el Codi Penal tipifiqui com a delicte tant les conductes constitutives de “corrupció activa”, com a “corrupció passiva”.

El legislador penal considera que aquests comportaments provoquen la distorsió de la competència, per la qual cosa, mitjançant la regulació d’aquest delicte, pretén assegurar la lleial competència entre les empreses i que la concurrència entre elles es desenvolupi de manera equitativa i honesta.

Les penes que contempla el Codi Penal per a aquest delicte consisteixen a la presó de sis mesos a quatre anys, inhabilitació especial per a l’exercici d’indústria o comerç per temps d’un a sis anys i multa del tant al triple del valor del benefici o avantatge; si bé els jutges i tribunals podran imposar la pena inferior en grau i reduir la multa en atenció al benefici o valor de l’avantatge, així com a les funcions del responsable.

Com en altres delictes regulats en el Codi Penal, el delicte de corrupció entre particulars pot comportar la declaració de responsabilitat penal de la persona jurídica en el si de la qual s’hagi comès el delicte, sempre que es compleixin amb els requisits establerts en l’article 31 bis del Codi Penal.

0/5 (0 Reviews)