areas

Delictes d’assetjament laboral “mobbing”

Advocats especialistes en delictes d’assetjament laboral “mobbing”.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte d’assetjament laboral en el Codi Penal.

El delicte de mobbing està tipificat en l’art. 173 del Codi Penal, en la virtut del qual cometrà el delicte el que, en l’àmbit de qualsevol relació laboral o funcionarial i prevalent-se de la seva relació de superioritat, realitzi contra un altre reiteradament actes hostils o humiliants que, sense arribar a constituir un tracte degradant, suposin un greu assetjament contra la víctima.

En conseqüència, els requisits que s’han de complir perquè la conducta sigui constitutiva de delicte de mobbing, són els següents:

1.- Que l’autor realitzi actes hostils o humiliants cap a una tercera persona en l’àmbit d’una relació laboral o funcionarial, prevalent-se de la seva relació de superioritat.

2.- Que aquests actes no siguin ocasionals, sinó que, per contra, siguin realitzats amb caràcter reiterat.

3.- Que suposin un greu assetjament contra la víctima.

En aquests casos, el Codi Penal sanciona aquestes conductes amb una pena presó de sis mesos a dos anys.

0/5 (0 Reviews)