areas

Delictes contra la salut pública de la indústria farmacèutica

Advocats especialistes en delictes contra la salut pública de la indústria farmacèutica.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes contra la salut pública relacionats amb la indústria farmacèutica.

La inclusió dels delictes contra la salut pública en el Codi Penal es fonamenta principalment en l’article 43 de la Constitució Espanyola, que reconeix «el dret a la protecció de la salut», afegint que «competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública».

Els delictes principals en matèria de salut pública relacionats amb la indústria farmacèutica són els següents:

Els articles 359 i 360 del Codi Penal sancionen l’elaboració, despatx, subministrament o comerç de substàncies nocives a la salut i productes químics, quan puguin causar estralls, incloent un tipus penal atenuat per al cas que aquesta conducta es realitzi autoritzat per al tràfic d’aquestes substàncies, però incomplint les formalitats previstes en les Lleis i Reglaments respectius.

L’article 361 del Codi Penal sanciona la fabricació i posada al mercat, així com l’emmagatzematge per a aquestes finalitats, de medicaments o productes sanitaris que manquin dels requisits legalment exigits o estiguin caducats o deteriorats, posant en perill la vida o la salut de les persones.

L’article 362.2 del Codi Penal sanciona l’alteració de la quantitat, dosi, caducitat o composició genuïna, segons l’autoritzat o declarat, de qualssevol medicaments, excipients i productes sanitaris, de manera que redueixi la seva seguretat, eficàcia o qualitat, generant un risc per a la vida o la salut de les persones.

Per la seva banda, l’article 362 quater regula diverses formes agreujades del delicte, establint que s’imposarà respectivament la pena superior en grau quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

  • Que el culpable fos autoritat, funcionari públic, facultatiu, professional sanitari, docent, educador, entrenador físic o esportiu, i obrés en l’exercici del seu càrrec, professió o ofici.
  • Que els medicaments, substàncies actives, excipients, productes sanitaris, accessoris, elements o materials referits en l’article 362 s’haguessin ofert a través de mitjans de difusió a gran escala, o s’haguessin ofert o facilitat a menors d’edat, persones amb discapacitat o especialment vulnerables.
  • Que el culpable pertanyi a una organització o grup criminal que tingui com a finalitat la comissió d’aquest tipus de delictes.
  • Que els fets hagin estat realitzats en establiments oberts al públic pels seus responsables o empleats.
0/5 (0 Reviews)