areas

Dret penal informàtic

Advocats especialistes en delictes informàtics.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud en línia i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes informàtics en el Codi Penal.

Prenent com a referència el Conveni de Ciberdelinqüència del Consell d’Europa, els delictes informàtics poden ser definits com “els actes dirigits contra la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat dels sistemes informàtics, xarxes i dades informàtiques, així com l’abús d’aquests sistemes, xarxes i dades”.

Com a conseqüència del constant progrés tecnològic, les successives reformes del Codi Penal s’han caracteritzat per la introducció de nous delictes comesos a través de mitjans informàtics, entre els quals destaquen els següents:

  • Delictes de descobriment i revelació de secrets mitjançant l’apoderament i difusió de dades reservades registrades en fitxers o suports informàtics.
  • Delictes contra la propietat intel·lectual, consistents a fabricar, importar, posar en circulació o posseir amb una finalitat comercial qualsevol mitjà per facilitar la supressió no autoritzada o la neutralització de dispositius tècnics utilitzats per protegir programes d’ordinador.
  • Delicte de danys informàtics, consistent en la destrucció o alteració de dades, programes o documents electrònics continguts en xarxes o sistemes informàtics.
  • Delicte d’estafa, mitjançant la manipulació de dades o programes per a l’obtenció d’un lucre econòmic il·lícit.
  • Delicte de pornografia infantil, com la producció, venda, distribució o exhibició, per qualsevol mitjà, de material pornogràfic en l’elaboració del qual hagin estat utilitzats menors d’edat o incapaços.
  • Delictes d’incitació a l’odi i a la violència, en els quals es preveu un agreujament de la pena per als supòsits de comissió d’aquests delictes a través d’internet.
  • Delicte de revenge porn, en el qual es tipifica penalment la conducta consistent a divulgar sense consentiment les imatges o enregistraments de tipus íntim d’una altra persona, encara que al seu moment s’obtinguessin amb el seu consentiment.
0/5 (0 Reviews)