areas

Delictes de descobriment i revelació de secrets d’empresa

Advocats especialistes en delictes de descobriment i revelació de secrets d’empresa.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

Els delictes de descobriment i revelació de secrets d’empresa en el Codi Penal.

L’article 278.1 del Codi Penal sanciona amb una pena de presó de dues a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos al que, per descobrir un secret d’empresa, s’apoderi per qualsevol mitjà de dades, documents escrits o electrònics, suports informàtics o altres objectes que es refereixin al mateix, o empri algun dels mitjans o instruments que apareixen regulats en l’article 197.1.

En el cas que, després d’aquest descobriment il·lícit, es procedís a la difusió, cessió o revelació d’aquest secret d’empresa a un tercer, se sancionarà amb la pena de presó de tres a cinc anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

Així mateix, el Codi Penal tipifica com a delicte les conductes consistents en la difusió, revelació o cessió d’un secret d’empresa duta a terme per qui tingués legal o contractualment obligació de guardar sigil o reserva, suposat sancionat amb una pena de presó de dues a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

Els delictes de descobriment i revelació de secrets d’empresa tenen com a finalitat la protecció de la lliure competència i, amb això, la defensa de l’empresa enfront d’intromissions il·lícites d’altres competidors que puguin perjudicar la seva posició al mercat a través del coneixement de dades reservades de la pròpia empresa.

La Jurisprudència té declarat que dins del concepte penal de secret d’empresa s’engloben tots aquells aspectes industrials o tècnics, comercials o d’organització interna de l’empresa que es desitgen mantenir ocults per afectar al valor competitiu de l’empresa.

1/5 (1 Review)