areas

Dret penal d’empresa

El Dret penal d’empresa té per objecte la regulació d’aquells il·lícits penals que poden cometre’s enfront de les societats mercantils (el que s’ha vingut a denominar criminalitat d’empresa), o en el si de les mateixes (conegut com a criminalitat en l’empresa).

Aquest àmbit del Dret penal ha estat objecte d’un interès cada vegada major per part del legislador, la qual cosa s’ha traduït en una tipificació exhaustiva de noves figures penals en l’àmbit empresarial, així com amb la regulació de la responsabilitat penal en la qual pot incórrer la pròpia persona jurídica en determinats suposats.

BELMONTE & NIETO. Advocats Penalistes presta un assessorament jurídic altament especialitzat en assumptes de Dret penal d’empresa, assumint tant la posició d’Acusació Particular com de Defensa, en representació dels interessos dels nostres clients, en els següents assumptes:

 • Delictes societaris.
 • Delictes d’administració fraudulenta.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Delictes contra la propietat intel.lectual.
 • Delictes contra la propietat industrial.
 • Delictes d’assetjament laboral “mobbing”.
 • Delictes derivats d’accidents laborals.
 • Delictes de corrupció entre particulars.
 • Delictes urbanístics.
 • Delictes de revelació i apropiació de secrets d’empresa.
 • Delictes contra la salut pública relacionats amb la indústria farmacèutica.
 • Delictes contra la salut pública relacionats amb la indústria alimentària.
 • Delictes contra la Seguretat Social.
0/5 (0 Reviews)