areas

Dret penal familiar

El Dret penal familiar inclou la regulació de totes aquelles conductes de caràcter delictiu que poden produir-se en el marc de l’estructura familiar.

Els professionals de BELMONTE & NIETO. Advocats Penalistes disposen d’una contrastada especialització i experiència en aquest àmbit del Dret penal, havent intervingut amb èxit, entre uns altres, en els següents assumptes sobre els quals podrà obtenir major informació en el menú desplegable:

  • Delictes de violència de gènere.
  • Delictes de violència domèstica.
  • Delictes d’abandonament de família, menors i incapaços.
  • Delictes d’impagament de pensions.
  • Delictes de substracció de menors.
  • Delictes de trencament dels deures de custòdia.
  • Delictes de trencament de condemna.
0/5 (0 Reviews)