areas

Defensa penal europea i internacional

En l’àmbit del Dret penal, és cada vegada més freqüent que els problemes de legalitat transcendeixin la pròpia esfera de la jurisdicció nacional, plantejant-se nombroses situacions que exigeixen un coneixement profund i exhaustiu de la normativa penal comunitària i internacional.

BELMONTE & NIETO. Advocats Penalistes ofereix un servei especialitzat als seus clients en tots aquells assumptes que impliquin un component d’internacionalització del Dret Penal. Concretament:

  • Extradició activa i passiva.
  • Ordre Europea de detenció i lliurament.
  • Ordre Europea d’embargament de béns i assegurament de proves.
  • Qüestions prejudicials en matèria penal davant el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.
  • Dictàmens jurídics relacionats amb l’aplicació de la Llei penal.
0/5 (0 Reviews)