areas

Delictes de falsedat documental

Advocats especialistes en delictes de falsedat documental.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte de falsedat documental en el Codi Penal.

El delicte de falsedat documental consisteix en la creació, modificació o alteració d’un document jurídicament protegit, amb intenció que assorteixi efectes com si fos autèntic.

El ben jurídic protegit pel delicte és la confiança, seguretat i fluïdesa del tràfic jurídic i la pròpia funcionalitat social del document, que va més enllà de la seva consideració processal com a mitjà de prova, sent les funcions essencials dels documents les de perpetuació -fixa la manifestació de voluntat d’algú-, probatòria -permet provar-la- i de garantia -identifica a l’autor de la declaració de voluntat-.

El delicte de falsedat documental (que pot donar-se en documents mercantils, públics o oficials) requereix la concurrència dels requisits següents:

  1. Un element objectiu o material, consistent en la mutació de la veritat per mitjà d’alguna de les conductes tipificades en la norma penal.
  2. Que aquesta “mutatio veritatis” afecti a elements essencials del document i tingui suficient entitat per afectar a la normal eficàcia del mateix en les relacions jurídiques (per aquest motiu per a part de la doctrina no pugui apreciar-se l’existència de falsedat documental quan la finalitat perseguida per l’agent sigui innòcua o manqui de tota potencialitat lesiva).
  3. Un element subjectiu, consistent en la concurrència d’un dol falsari (això és, la concurrència de la consciència i voluntat d’alterar la realitat).
  4. La concurrència de l’antijuridicitat material, de tal manera que, per a l’existència de la falsedat documental, no és suficient una conducta objectivament típica, sinó que cal també que la “mutatio veritatis”, en què materialment consisteix tot tipus de falsedat documental, variï l’essència, la substància o la genuïnitat del fet al que es refereix en els seus extrems essencials.
0/5 (0 Reviews)