areas

Delictes de malversació

Advocats especialistes en delictes de malversació.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte de malversació en el Codi Penal.

El delicte de malversació ha experimentat una important modificació com a conseqüència de la reforma del Codi Penal operada per la Llei Orgànica 1/2015, en vigor des del dia 1 de juliol de 2015.

Amb la nova regulació, desapareix la clàssica distinció entre malversació consistent en: (i) la substracció de fons públics; (ii) aplicació a ús aliè a la funció pública però sense intenció d’incorporació patrimonial; i (iii) aplicació privada amb greu perjudici a la causa pública.

El nou Codi Penal es remet, en l’actualitat, als delictes d’administració deslleial (art. 252 CP) i d’apropiació indeguda (art. 253 CP), per descriure la conducta típica del delicte de malversació, la qual cosa permet concloure que, després de la reforma operada, es configuren les dues següents modalitats de malversació de cabals públics:

1. Delicte de malversació en la seva modalitat d’apropiació de béns mobles de titularitat pública (el qual coincideix, en essència, amb l’anterior modalitat de substracció o consentiment de substracció per un tercer).
2. Delicte de malversació en la seva modalitat d’administració deslleial del patrimoni públic causant de perjudici (figura delictiva de nou encuny en el nostre Ordenament penal).

0/5 (0 Reviews)