areas

Delictes de receptació

Advocats especialistes en delictes de receptació.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte de receptació en el Codi Penal.

El delicte de receptació és comès pel qual, amb ànim de lucre i amb coneixement de la comissió d’un delicte contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, en el qual no hagi intervingut com a autor ni com a còmplice, ajudi als responsables a aprofitar-se dels efectes del mateix, o rebi, adquireixi o oculti aquests efectes.

L’autor del delicte serà castigat amb una pena de sis mesos a dos anys, o bé amb una pena d’un a tres anys quan concorri algun dels següents supòsits:

  • Quan els fets revesteixin especial gravetat, atenent al valor dels efectes encoberts o als perjudicis que previsiblement hagués causat la seva substracció.
  • Quan es tracti de coses de primera necessitat, cablejat, conduccions, components d’infraestructures de serveis de telecomunicacions o de subministrament elèctric, o d’altres coses destinades a la prestació de serveis d’interès general, productes ramaders o agraris o dels instruments o mitjans que s’utilitzen per a la seva obtenció.
  • Quan es tracti de coses de valor històric, artístic, cultural o científic.
Segons disposa en article 298.2 del Codi Penal, les penes del delicte de receptació s’imposaran en la seva meitat superior en el cas que l’autor rebi, adquireixi i oculti els efectes per traficar posteriorment amb ells.
0/5 (0 Reviews)