Responsabilitat social corporativa

BELMONTE & NIETO. Advocats Penalistes ha desenvolupat i instaurat un Programa de Responsabilitat Corporativa amb l’objectiu d’implementar un model de gestió basat en el compromís ètic, social i mediambiental.

L’eix principal de la nostra estratègia en RSC consisteix a desenvolupar la nostra activitat professional amb la màxima independència i respecte cap als principis deontològics que guien la professió jurídica.

Dins de les nostres iniciatives en RSC, el bufet destaca per la seva sensibilització cap als sectors socials més desfavorits econòmicament i entitats sense ànim de lucre que precisen d’empara legal, als quals prestem un servei pro bo consistent en un assessorament jurídic gratuït o a tarifes molt reduïdes.

0/5 (0 Reviews)