areas

Delictes de robatori

Advocats especialistes en delictes de robatori.

En el cas que tingui qualsevol consulta sobre aquesta matèria, pot sol·licitar una reunió en el despatx trucant al telèfon 93 343 70 40 o, si escau, remetre’ns la seva sol·licitud on line i els nostres especialistes li atendran personalment.

El delicte de robatori en el Codi Penal.

El delicte de robatori és comès per qui, amb ànim de lucre, s’apoderi de les coses mobles alienes emprant força en les coses per accedir o abandonar el lloc on aquestes es troben, o violència o intimidació en les persones.

El concepte de força en les coses que caracteritza, juntament amb la violència o intimidació, el delicte de robatori, apareix definit en l’article 238 del Codi Penal, de manera que s’entendrà que concorre aquest requisit del delicte en els següents casos:

  • Escalament.
  • Trencament de paret, sostre o sòl, o fractura de porta o finestra.
  • Fractura d’armaris, arques o una altra classe de mobles o objectes tancats o segellats, o forçament dels seus panys o descobriment de les seves claus per sostreure el seu contingut, sigui en el lloc del robatori o fora del mateix.
  • Ús de claus falses.
  • Inutilització de sistemes d’alarma o guarda.

El delicte de robatori amb força en les coses es castiga amb una pena d’un a tres anys, excepte en el cas que concorri alguna de les circumstàncies que contempla l’article 235 del Codi Penal o el robatori sigui comès a casa habitada, edifici o local oberts al públic, en aquest cas la pena a imposar serà de dues a cinc anys.

Per la seva banda, el delicte de robatori amb violència o intimidació és castigat amb una pena de dues a cinc anys, si bé, en aquests supòsits, la pena pot arribar fins i tot a ser superior depenent del resultat dels actes de violència física realitzats.

0/5 (0 Reviews)